Greenvis voor exploitanten

Wat kunnen wij betekenen voor warmte- en netwerkbedrijven?

Greenvis ondersteunt exploitanten in het ontwikkelen van collectieve duurzame warmte- en koudenetten. Daarvoor combineren wij innovatieve inzichten, specialistische kennis en onze inzichten en ervaringen vanuit voorgaande projecten.

Samen met onze partners ontwikkelen wij collectieve warmteoplossingen. Daarbij maken we gebruik van zelfontwikkelde software en tools. Deze stellen ons in staat om de opwek, distributie en levering van warmte in collectieve systemen te ontwerpen en te optimaliseren in elke fase van het project.

Een collectief net ontwikkelen

Het ontwikkelen van een collectieve warmteoplossing start met het inzichtelijk maken van warmtekansen. Vervolgens geven de engineers met behulp van open GIS-formats inzicht in de match tussen vraag en aanbod. Op basis van deze match wordt een werkend en gebalanceerd ontwerp gemaakt. Bij dit ontwerp wordt gezocht hoe de bron zo efficiënt en optimaal mogelijk ingezet wordt.

Tot slot wordt een vertaalslag gemaakt naar de techno-economische potentie in mogelijke systeemconfiguraties. Aanvullend kan de behaalde CO2-besparing worden berekend. Engineers en technische consultants presenteren het ontwerp aan de hand van begrijpelijke taal, inzichtelijke infographics en onderbouwend kaartmateriaal.

Een integrale en/of dynamische businesscase voor verschillende scenario’s geeft projectpartners de hulpmiddelen om te begrijpen welke dynamiek leidt tot een haalbaar warmtenet en de rol die zij daarin kunnen spelen. Dit geeft ook inzicht in de rendementsverwachting en de netto contante waarde van het project. Zo wordt de economische haalbaarheid getoetst. Ook de sociaal-bestuurlijke potentie kan worden meegenomen in mogelijke systeemconfiguraties.

Greenvis biedt de oplossing

Je schakelt een team in dat een belangrijk aandeel heeft in het ontwerp van warmtenetten in Nederland. Onze multidisciplinaire projectleiders en procesbegeleiders overzien de warmtekansen op technisch, financieel, bestuurlijk en sociaal gebied.


Voor meer informatie over wat Greenvis voor u kan betekenen:

neem contact op met
jos.van.wijk@greenvis.nl
of bel met 06 - 55463988.