Validatie van warmteaanbod voor vastgoedeigenaren

Op weg naar een duurzame verwarming krijgen vastgoedeigenaren een aanbod voor het aansluiten op een warmtenet. In dat aanbod beschrijft de warmteleverancier de aansluitkosten, jaarlijkse lasten en voorwaarden voor een aansluiting op een warmtenet. Maar: is dat aanbod voor jou wel gunstig? Wij kunnen met je mee kijken naar de validatie van een warmteaanbod.

Hoe neem je als woningcorporatie een onderbouwd besluit over de aansluiting op een warmtenet?

Het aansluiten van bestaand vastgoed op een warmtenet gaat vaak gepaard met contracten voor 15 tot 30 jaar en een aanzienlijke investering, zoals de bijdrage aansluitkosten. Dit vraagt om een zorgvuldige beoordeling. Uiteindelijk wil je met een goede onderbouwing komen tot interne besluitvorming. Daarbij bieden wij ondersteuning met een validatie van een warmteaanbod.  

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij bekijken of het aansluiten op het warmtenet past binnen de strategie en investeringsplanning van jouw organisatie. We gaan samen met jou in gesprek met het warmtebedrijf over het aanbod en ondersteunen in het interne besluitvormingsproces. We toetsen de aansluitbijdrage aan de hand van de huidige markt en helpen in de beoordeling van de jaarlijkse kosten voor bewoners en vastgoedeigenaren. 

Daarbij adviseren we je over mogelijke afwijkende tariefstructuren en beschikbare subsidies. Indien nodig maken we inzichtelijk welke andere stappen nog genomen moeten worden om te komen tot een aardgasvrij gebouw. Zo zorgen we samen we voor heldere afspraken met de leverancier, zodat jij een onderbouwd besluit kunt maken over het warmteaanbod.

Voor meer informatie over validatie van warmteaanbod, neem contact op met Gerben Jan

Gerben Jan de Vries
Engineer

06 - 29487324
gerben.jan.de.vries@greenvis.nl
Gerben Jan de Vries