Greenvis engineering

Sibren Lochs - Engineer

In de toekomst wil ik een bijdrage leveren om de warmtetransitie te realiseren, maar tegelijkertijd kan ik ook mijn kennis blijven ontwikkelen op het gebied van duurzame warmte en koude bij Greenvis

Ik heb eind 2019 mijn studie afgerond aan de Universiteit Utrecht, ik heb een biologie bachelor gedaan, maar tijdens mijn studie heb ik steeds meer interesse gekregen voor de energietransitie. Daarom ben ik begonnen met de master Earth, Life and Climate en vakken gaan volgen richting energy science en geologie. Het afgelopen jaar heb ik, zowel tijdens mijn stage bij IF-technology en mijn afstudeeronderzoek bij TNO, met veel plezier gewerkt aan vraagstukken rond diepe geothermie.

Bij Greenvis kan ik nu ook kennis opdoen over warmtenet ontwikkeling en bovengrondse vraagstukken. Bij Greenvis krijg ik de kans om uitdagende projecten te realiseren in de warmtetransitie, ik kijk er naar uit!

Heeft u vragen aan Sibren?
Mail naar sibren.lochs@greenvis.nl of bel met 06 - 31968892.