Greenvis engineering

Lukas Verhaaf - Technisch adviseur

“Bijdragen leveren aan een duurzame en betaalbare energieoplossing voor iedereen.”

Door stage te hebben gelopen bij de WarmteTransitieMakers heeft Lukas een goede basis gelegd voor het zoeken naar oplossingen binnen de warmtetransitie. Binnen projecten richt hij zich voornamelijk op het simuleren van warmtenetten. Hiermee kan inzicht in de inzet van warmtebronnen en opwekinstallaties in kaart gebracht worden.

Heeft u vragen aan Lukas?
Mail naar lukas.verhaaf@dwtm.nl of bel met 06-40507756.