Greenvis ontwikkeling Greenvis consultancy

Jelle Loogman - Ontwikkelaar

”Vandaag de dag is het niet de vraag of maar hoe we de energietransitie zo snel en effectief mogelijk vorm kunnen geven, waarbij we ieders kwaliteiten zo goed mogelijk benutten. Ik ben blij dat ik hier met mijn expertise invulling aan kan geven door het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en ontwerpen van duurzame installaties.

Jelle heeft een uitgebreid palet aan kennis van verschillende duurzame energietechnieken binnen de gebouwde omgeving. Hij combineert zijn ervaring binnen de gebouwinstallaties met een gedreven nieuwsgierigheid naar duurzame energietechnologieën om bij te dragen aan de energietransitie. De passie van Jelle ligt in het ontdekken van nieuwe oplossingen in harmonie met de verschillende stakeholders. Vanuit zijn vorige werkgever heeft Jelle ervaring opgedaan binnen de gebouwinstallaties in het ontwerpen van klimaatinstallaties, WKO aansluitingen en aardgasloze gebouwen en wijken.

Heeft u vragen aan Jelle?
Mail naar jelle.loogman@greenvis.nl of bel met 06 – 30492497.