Andjuni Chotkan - Finance Manager

“Tijdig inspelen op ontwikkeling en verandering is wat ik graag doe voor de WarmteTransitieMakers.”

De basis van een organisatie is een goed financieel fundament. Naast de dagelijkse financiële afwikkelingen, kijkt Andjuni met haar ervaring en frisse blik naar de huidige financiële processen en zorgt ze, waar nodig, voor een efficiëntie slag en goede samenwerking.

Heeft u vragen aan Andjuni?
Mail naar andjuni.chotkan@dwtm.nl.