Greenvis consultancy Greenvis detachering

Detachering bij Generation.Energy

Jessica Rietveld heeft zich als projectcoördinator en groepsbegeleider bij Generation.Energy ingezet voor de Regionale Energie Strategie (RES) in Noord-Holland. Hierbij had zij intensief contact met ruim 20 gemeenten, stakeholders en bewoners.

Generation.Energy

In het kader van de Regionale Energy Strategie (RES) heeft Generation.Energy samen met vier andere partijen gewerkt aan de totstandkoming van de strategie in Noord-Holland. De provincie werd hierbij verdeeld in negen deelregio’s met in totaal 47 gemeenten.

Van december 2019 tot februari 2020 vonden Lokale Scenario Ateliers plaats. Deze bijeenkomsten hadden tot doel om de ontwikkelde energiestrategieën lokaal te verrijken. Er hebben in totaal 75 ateliers plaatsgevonden, waar bewoners en andere belangrijke stakeholders input konden geven op drie geschetste scenario’s.

Projectondersteuner

Als projectcoördinator heeft Jessica Rietveld Generation.Energy geholpen de organisatie voorafgaand aan de Lokale Scenario Ateliers in goede banen te leiden. Zij was verantwoordelijk voor onder meer de ondersteuning en afstemming met gemeenten, het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van draaiboeken, het bijhouden van planningen, het versturen van materialen en het vroegtijdig en continu afstemmen met alle betrokkenen.

Groepsbegeleider

Als groepsbegeleider heeft Jessica tijdens de Lokale Scenario Ateliers input bij de aanwezigen opgehaald. Jessica voerde met subgroepen het gesprek over mogelijke zoekrichtingen voor duurzame energie in de deelregio aan de hand van de scenario’s. Ze haalde reacties op: welke onderdelen en type locaties spreken wel of niet aan, en waarom? Daarnaast ging ze in gesprek over specifieke kansen, knelpunten en voorwaarden in de desbetreffende gemeente binnen het speelveld van de scenario’s.


Aan dit project hebben o.a. meegewerkt:

Jessica Rietveld

Participatie-expert