Greenvis consultancy

Consultancy

Onafhankelijk, objectief en kundig, dat zijn de consultants van Greenvis.

Om uw warmtevraagstuk te beantwoorden, combineren we onze sociale, technische, economische en bestuurlijke kennis en ervaring in projecten voor (lokale) overheden, warmte-exploitanten en netbeheerders. Wij zijn gedreven en delen uw ambities, zonder daarbij het einddoel uit het oog verliezen.

Bent u al benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Hieronder treft u een overzicht van onze diensten.

Technisch

 • GreenGIS kanskaart: Geeft inzicht in de match en mogelijke onbalans tussen vraag en aanbod van warmte.
 • Systeemontwerp: Ontwerp van een realiseerbaar en optimaal werkend systeem.
 • Bronontwikkeling: Uitkoppeling, ontwerp van installatie en gesprekken over terbeschikkingstelling restwarmte.
 • Salesengineering: Inventariseren/doorrekenen hoe gebouwen aangesloten kunnen worden op een collectief warmtesysteem.
 • EMG-kwaliteitsverklaring: Een EMG-kwaliteitsverklaring helpt om de behaalde duurzaamheid toe te passen.
 • Optimalisatie: Vergelijken van werkelijke en verwachte prestaties en daarmee optimaliseren van exploitatie.

 

 

Economisch

 • Integrale businesscase: Doorrekening van het ontwikkelde warmtenet voor een vastgestelde samenwerking van partijen.
 • Begroting: Opstellen van begrotingen van zowel aanleg als exploitatiekosten van het warmtenet.
 • Subsidieaanvraag en -beschikking: Het aanvragen en verkrijgen van de subsidie zijn onderdeel van een gezonde haalbare businesscase.
 • Memorandum of Understanding
 • Letter of Intent
 • Financial close

Bestuurlijk

 • Visievorming warmte: Vaststellen van ambitie en vertalen naar bijbehorende kaderende randvoorwaarden.
 • Kwartiermaker: Een procesleider die in kaart brengt hoe het doel bereikt kan worden en welke steun er vanuit de omgeving is.
 • Lokaal warmtetransitiepad: Het opstellen van een procesbeschrijving voor de ontwikkeling van een geïdentificeerde kans.
 • Committeren projectpartners: Inbedding van het gedachtegoed, overwegingen en kansen breed in de organisaties van projectpartners.
 • Aanbestedingsbegeleiding

 

 

 

 

Sociaal

 • Sociale potentiescan: Verzamelen van relevante, specifieke en objectieve gegevens die een beeld geven van het draagvlak in het gebied.
 • Social engineering: Het ophalen van de behoefte van gebruikers, gebouw- en gebiedseigenaren.
 • Social marketing: Het stimuleren van een positief beeld van de toekomstige warmtevoorziening.
 • Strategisch plan: Eenduidig en volgens een doordacht plan de omgeving te informeren en te betrekken.
 • Omgevingsmanagement: Omgevingsmanagers helpen de aanleg vlot en met zo min mogelijk overlast te laten verlopen.

Voor meer informatie over consultancy:

neem contact op met
gerben.jan.de.vries@greenvis.nl
of bel met 06 - 29487324.