Over Greenvis

De komende decennia gaan we in Nederland op een nieuwe manier verwarmen. Daarbij nemen we afscheid van aardgas in woningen, kantoren en industriële panden. De transitie naar een aardgasvrije omgeving is complex, uitdagend en nog verre van voltooid. Greenvis zet zich sinds 2011 als onafhankelijk bureau in om deze warmtetransitie te versnellen.

Greenvis omarmt een integrale aanpak. We werken samen met overheden, warmteleveranciers, netbedrijven, woningcorporaties, bewonerscollectieven en andere partners. Daarbij staat ons ontwikkelwiel centraal, dat zich uitstrekt van eerste ideevorming tot uiteindelijke exploitatie.

In elke fase van de ontwikkeling van een duurzaam warmtesysteem, alsook voor bestaande oplossingen, levert Greenvis op jouw vraag afgestemde diensten op het gebied van engineering, consultancy, detachering en ontwikkeling.

Greenvis beschikt over een brede expertise. Ons team van consultants en engineers heeft kennis van zowel technische, financiële, sociale als bestuurlijke aspecten. Samen werken wij gepassioneerd aan één doel: Greenvis maakt duurzame warmte en koude beschikbaar voor iedereen.

Wat anderen over ons zeggen

Team

Greenvis beschikt over een brede expertise. Ons team van consultants en engineers heeft kennis van zowel technische, financiële, sociale als bestuurlijke aspecten. Samen werken wij gepassioneerd aan één doel: Greenvis maakt duurzame warmte en koude beschikbaar voor iedereen.

Mogen wij aan u voorstellen?

Greenvis is onderdeel van De WarmteTransitieMakers

Greenvis en de WarmteTransitieMakers zijn onderdeel van de WarmteTransitieMakers-groep. Beide merken zijn complementair en versterken elkaar. De WarmteTransitieMakers begeleidt processen om te komen tot aardgasvrije gebieden, wijken en gebouwen. Greenvis is specialist in het ontwerpen en ontwikkelen van collectieve warmtesystemen. Samen werken we aan duurzame warmte voor iedereen!

Logo de WarmteTransitieMakers

Wat anderen over ons zeggen

“Ik ben zeer te spreken over de praktische toepasbaarheid en de technische onderbouwing van de oplossingen van Greenvis.”

Gijs van Heijster

asset manager Ennatuurlijk

“Greenvis heeft specifieke kennis van warmtenetten, -aansluitingen en de transitie van gasgestookte installaties naar duurzame warmte.”

Marco van Soerland

Manager Warmte bij HVC

Team

  • Filter op discipline:
  • Engineering
    Greenvis Engineering
  • Ontwikkeling
    Greenvis Ontwikkeling

Greenvis beschikt over een brede expertise. Ons team van consultants en engineers heeft kennis van zowel technische, financiële, sociale als bestuurlijke aspecten. Samen werken wij gepassioneerd aan één doel: Greenvis maakt duurzame warmte en koude beschikbaar voor iedereen.

Mogen wij aan u voorstellen?