Fase 8: Exploitatie

Beheer van assets, doorvoeren van verbeteringen en uitbreidingen

Van

  • Een werkend warmtesysteem.
  • Operationele exploitatieorganisatie.

Naar

  • Verbeterde exploitatie.
  • Duurzaamheid verhoogd en/of vastgelegd.
  • Verkocht of aangekocht project.
  • Gemeten en verbeterde klanttevredenheid.

Producten

EMG-kwaliteitsverklaring

EMG-kwaliteitsverklaring

Duurzaamheid van warmtenetten wordt uitgedrukt in een Primaire Energiefactor. Het opstellen en laten goedkeuren van een EMG-kwaliteitsverklaring helpt om de behaalde duurzaamheid toe te passen in bijv. energielabel van woningen of subsidies voor verduurzaming.

Assetmanagement

Assetmanagement

Bestaande installaties en infra vragen aandacht, storingsafhandeling, onderhoud en contractupdates met klanten. Dit helpt onverwachte storingen en ontevreden klanten te voorkomen.

Verkoop van projecten

Verkoop van projecten

Het kopen en verkopen van bestaande exploitaties zijn geschikte manieren om de markt te betreden als warmteleverancier of afscheid te nemen van projecten die minder goed bij het bedrijf passen. Hulp bij het bepalen van de waarde, conditie en potentie van een bestaande exploitatie is onmisbaar.

Optimalisatie warmtenetten

Optimalisatie warmtenetten

Warmtenetten werken zelden optimaal zoals ze ooit ontworpen zijn. Het is interessant om periodiek de theoretische prestaties naast de werkelijke te leggen en ze te vergelijken met die van andere warmtenetten. Zo komen optimalisatiemogelijkheden aan het licht die de exploitatie verbeteren.

Verduurzaming opwek

Verduurzaming opwek

Bestaande warmtenetten zijn ideaal om een steeds groter leveringsaandeel duurzame warmte in te voeden. Verduurzaming vraagt een langetermijn strategie waarin fossiele bronnen verdwijnen zonder aan leveringszekerheid in te boeten.

Inbreiding

Inbreiding

Bestaande warmtenetten hebben vaak nog voldoende capaciteit om meer klanten van duurzame warmte te voorzien. Het aansluiten van nieuwe klanten nabij bestaande infrastructuur is vaak zeer rendabel waardoor een goede propositie gedaan kan worden.

Klanttevredenheid vergroten

Klanttevredenheid vergroten

Tevreden klanten zijn de beste reclame voor elk bedrijf. Onderzoek naar klanttevredenheid en het aanpakken van de belangrijkste issues vergemakkelijken de exploitatie en vergroten de kans op het contracteren van nieuwe gebieden.

Voor wie?

Greenvis is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van collectieve duurzame warmte- en koudenetten. Met name exploitanten en haar klanten zijn gebaat bij het optimaliseren van een collectief warmtesysteem. Greenvis helpt exploitanten met het verbeteren van de bedrijfsvoering, bepaalt de duurzaamheid en klanttevredenheid met als doel een optimaal warmtenet voor gebruiker en exploitant.


Voor meer informatie over deze fase:

neem contact op met
christiaan.van.soest@greenvis.nl
of bel met 06 - 41594469.