Duurzame warmte participatietool voor bewoners

Sinds medio 2017 werkt Greenvis samen met o.a. de TU Delft en VU Amsterdam aan een tool die bewoners actief laat participeren in het keuzetraject naar de juiste duurzame warmteoplossing op wijkniveau. De tool vormde de basis voor een onderzoeksvoorstel waarmee de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – Energie (MVI-Energie) werd aangevraagd. In december j.l. werd het onderzoeksvoorstel gehonoreerd en dus kunnen we nu concreet aan de slag! 

De tool, genaamd Participatieve Waarde Evaluatie, is gebaseerd op een nieuw rekenmodel waarin morele overwegingen van burgers een rol (kunnen) spelen. Bewoners kunnen de impact van diverse projecten of oplossingen vergelijken en binnen een bepaalde voorwaarde (zoals een vast budget of hoeveelheid CO2-reductie) hun voorkeur voor bepaalde oplossing(en) uiten. De kracht van deze aanpak is dat individuele respondenten gestimuleerd worden om individu-overstijgende belangen af te wegen. Hierdoor wordt het mogelijk om op basis van een groot aantal individuele respondenten per wijk een gedragen keuze te maken voor het collectief belang, toch te kiezen voor individuele oplossingen of een combinatie van deze. Hieronder is een screenshot zichtbaar van het experiment.

Het eerste PWE-experiment is uitgevoerd met de Vervoerregio Amsterdam (voor meer informatie klik hier). Greenvis is enthousiast om de PWE-methodiek door te ontwikkelingen voor de specifieke uitdagingen in de warmtetransitie en is momenteel met partijen in gesprek om relevante casussen samen te stellen waar de tool waarde kan gaan toevoegen.

Wilt u meer weten over Participatieve Waarde Evaluatie? Neem dan contact op met Jessica Rietveld.


Voor meer informatie over :

neem contact op met
jessica.rietveld@greenvis.nl
of bel met 06 - 15514178.