Onze bijdrage aan Warmtewet 2

De wet ‘Collectieve Warmtevoorziening’ gaat voor consumenten, gemeenten en warmtebedrijven veel veranderen. Gemeenten krijgen meer sturingsmogelijkheden om in het kader van de wijkgerichte aanpak de aanleg en exploitatie van collectieve warmtesystemen te bevorderen. Daarnaast worden warmtebedrijven integraal verantwoordelijk voor de warmtelevering binnen een afgebakend gebied.

Greenvis vindt het belangrijk om met haar kennis en ervaring in de warmtewereld een bijdrage te leveren aan een goede totstandkoming van deze wet. Na eerder input te hebben geleverd bij de verschillende stakeholderbijeenkomsten, schoof deze maand een sterk team aan bij de webinar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast nemen we deel aan de marktconsultatie.


Voor meer informatie over onze bijdrage aan de wet Collectieve Warmtevoorziening:

neem contact op met
rik.koppelaar@greenvis.nl
of bel met 06 – 31 90 30 83.