Greenvis - Producten - VMT

GIS-trainingen

Greenvis engineering

De warmtetransitie is een grote uitdaging. Overheden, corporaties en net- en warmtebedrijven zoeken kansen om duurzame warmte te realiseren. Daarbij dienen er veel uitdagende vraagstukken opgelost te worden: hoe maak ik de warmtevraag van een groot gebied inzichtelijk? Waar leg ik de leidingen van het geplande warmtenet? En welke woningen in de gemeente moeten extra worden geïsoleerd? Het open source programma QGIS biedt de mogelijkheid om zulke ruimtelijke vragen te beantwoorden.

Over QGIS

De engineers van Greenvis  gebruiken het programma QGIS voor duurzame warmte-vraagstukken. QGIS is een gebruiksvriendelijk en professioneel open source geografisch informatiesysteem (GIS). Met dit programma kunnen gebruikers ruimtelijke informatie bewerken en analyseren. De resultaten worden geëxporteerd zoals bijvoorbeeld vectoren, een kaart of Excel-document.

Figuur 1. Interface QGIS. Indeling van de interface kan zelf worden samengesteld.

De software ondersteunt veel verschillende bestandsformaten. Denk aan Shapefile, AutoCAD DXF en Microstation DGN. Ook is het mogelijk om data van externe bronnen in te laden via Web Map Service (WMS) en Web Feature Service (WFS). Daarnaast biedt de software de optie om zelf plug-ins te ontwikkelen in de programmeertalen Python of C++.

Wat doet Greenvis met QGIS?

Bij Greenvis hebben we veel ervaring met het gebruik van QGIS voor duurzame warmte. Denk aan het analyseren van de gebouwde omgeving en het maken van een schetsontwerp voor een warmtenet. We werken veel samen met verschillende opdrachtgevers. Denk aan een warmtebedrijf, gemeente of RES-regio. Hierdoor bekijken wij de warmtetransitie vanuit veel verschillende invalshoeken.

Greenvis leidt startende engineers en stagiairs intern op in het gebruik van de QGIS-software. Zij doorlopen in hun eerste week allemaal een traject om te leren werken met het programma QGIS. Ook ontwikkelt Greenvis intern plug-ins voor de software, waardoor wij veel taken beter en sneller kunnen uitvoeren.

“Ik heb tijdens het werk bij Greenvis gemerkt dat ik het heel leuk vind om collega’s en stagiairs te leren werken met QGIS. In een project met Ennatuurlijk heb ik onlangs voor het eerst ook een klant leren werken met het programma QGIS. Dat beviel vanaf beide kanten heel goed.” – Johan Verheij

Toepassingen

Door de flexibiliteit van QGIS is het programma breed inzetbaar, bijvoorbeeld voor de volgende toepassingen:

  • Het maken van een schetsontwerp voor een nieuw aan te leggen warmtenet;
  • Het in kaart brengen van de warmtevraag voor een gemeente of RES-regio;
  • Locatie van duurzame warmtebronnen visualiseren voor een TransitieVisie Warmte;
  • Type bebouwing binnen een buurt in kaart brengen;
  • Klantenlijst en eigendomsgegevens uit Excel visualiseren;
  • Het uitvoeren van een knelpuntanalyse tussen bestaande infrastructuur en een warmtenet ontwerp;
  • Het inzichtelijk maken van de energielabels van woningen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wanneer u behoefte heeft om met het programma QGIS te leren werken, dan raadt Greenvis aan om het leertraject te combineren met een concreet project. Hierdoor kan het leertraject worden ingericht vanuit de behoefte van de klant en kunnen geleerde zaken direct worden toegepast in de praktijk. Het niveau van beheersing van de software is voor iedereen verschillend. Daarom kijken we eerst samen waar we moeten beginnen. Wanneer de software al (deels) wordt beheerst, kunnen we direct beginnen met het leren van QGIS binnen een project. We kunnen echter ook beginnen met het simpelweg installeren van de software en meehelpen met het juist instellen ervan.

Greenvis helpt u graag met het leren en toepassen van de QGIS software. Afhankelijk van uw wensen zijn er verschillende vormen mogelijk. Graag kijkt Johan Verheij samen met u welke ondersteuning wij u kunnen aanbieden.

1. Projectmatig

Een Greenvis projectteam bespreekt met u de lokale situatie en brengt uw vraagstuk helder in kaart. Vervolgens definieert u samen met ons leerdoelen en resultaten voor het project. Tijdens de uitvoering is het leren werken met de software en het uitvoeren van de werkzaamheden steeds met elkaar verweven.

2. Flexibele hulp

Wilt u het werken met QGIS (breder) invoeren binnen uw organisatie, maar is er nog geen duidelijk einddoel? Dan kunt u ook een raamovereenkomst met ons afsluiten om doorlopend flexibele ondersteuning te ontvangen van Greenvis.


Voor meer informatie over QGIS-trainingen op maat:

neem contact op met
johan.verheij@greenvis.nl
of bel met 06 - 11764210.