Inventarisatie op locatie

Greenvis engineering

Inpandige inpassingen aan gebouwen zijn een cruciaal onderdeel voor de techno-economische haalbaarheid van een warmtenet. Daar komen belangen, eisen en wensen van gemeente, exploitant en gebouweigenaar samen. Met een inventarisatie op locatie Greenvis geeft onafhankelijk en gedetailleerd inzicht in de benodigde aanpassingen.

De opgave

De inpandige inpassing is een grote bepalende factor voor de techno-economische haalbaarheid van een warmtenet. Het is daarom van belang om in een ontwikkeltraject tijdig veldonderzoek uit te voeren in aan te sluiten panden en gebieden.

Figuur 1: Voorbeeld van een installatieschema met de inpassing van een warmtenet

Het gebouw is bovendien de plaats waar het warmtenet overgaat in de gebouwinstallatie: hier komen de belangen en eisen van de warmte-exploitant en gebouweigenaar samen. Het is belangrijk dat in de keuze voor de gebouwinpassing de wensen van elke stakeholder worden vertegenwoordigd.

De technische schakel tussen gebouweigenaar, exploitant en gemeente

Met een inventarisatie op locatie Greenvis brengt de mogelijke technische inpassingen in kaart en maakt deze voor alle partijen inzichtelijk en begrijpelijk. Met onze unieke ervaring met gemeenten, exploitanten en gebouweigenaren zijn we bovendien in staat de belangen af te wegen en de optimale inpassing voor elk gebouw te kiezen.

Wij kunnen de volledige inventarisatie uitvoeren, of maakt een selectie van de volgende onderdelen inzichtelijk:

  • Bepaling koudevraag en -opwekking
  • Analyse benodigde warmtevraag/vermogen
  • Inpandig leidingtracé
  • Engineering warmteafleversets en -stations
  • Route leidingnet naar het gebouw
  • Bivalente warmteopwekking
  • Energiebesparing
  • Inventarisatie beschikbare proceswarmte

Graag komt Jordi van der Velden met u in contact om te kijken hoe we u het beste kunnen ondersteunen.


Voor meer informatie over inventarisaties op locatie:

neem contact op met
jordi.van.der.velden@greenvis.nl
of bel met 06-15 95 24 59.