Transitievisie Warmte

Greenvis consultancy

Met de Transitievisie Warmte (TVW) staat u als gemeente voor de uitdaging om voor het einde van 2021 een tijdspad inzichtelijk te maken. Waar gaat u voor 2030 starten met het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving? En wat voor alternatieven zijn er mogelijk? Niet zo gek dat u daar ondersteuning voor zoekt. Wij hebben de kennis, ervaring en tools om u bij deze uitdaging te ontzorgen. Met onze stakeholdergerichte aanpak verzorgen wij voor u een breed gedragen Transitievisie Warmte.

Uw opgave

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de aanpak van het Klimaatakkoord. Op regionaal niveau via de Regionale Energiestrategie (RES) en lokaal via de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen. Keuzes in de RES beïnvloeden de Transitievisie Warmte en vice versa. Dit vraagt om weloverwogen en geïnformeerde keuzes.

Uw Transitievisie Warmte dient uiterlijk 2021 vastgesteld te zijn door de raad. Voor u zover bent, zijn er een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. Hoe ziet de warmtevraag- en aanbod er in mijn gemeente uit? Welke stakeholders betrek ik bij het proces? En hoe doe ik dat? 

Onze aanpak

Bij Greenvis hanteren we voor het proces van de Transitievisie Warmte een aanpak met vijf fases (figuur 1). Voorafgaand aan de uitvoering hiervan stemmen we met u de aanpak af op de lokale omstandigheden.

Figuur 1: De vijf fasen-aanpak van Greenvis

In onze aanpak staat draagvlak onder lokale stakeholders centraal. Naast de woningcorporatie(s) en netbeheerder betrekken we in andere belangrijke stakeholders bij het proces. Wie dat zijn, dat bepalen we samen met u. We besteden in het bijzonder aandacht aan het benodigde besluitvormingsproces en hoe stakeholders en bewoners daarin worden meegenomen. Door het besluitvormingskader en de stappen om tot besluitvorming te komen helder uit te werken, ontstaat duidelijkheid over de vervolgstappen bij de betrokkenen.

Ons aanbod

Wie bieden onze diensten in verschillende varianten aan. Wij kunnen u ontzorgen door het hele project Transitievisie Warmte vorm te geven, of specifieke flexibele ondersteuning bieden bij één van de volgende activiteiten:

  • Formuleren uitgangspunten
  • Analyse van warmtevraag- en aanbod per gebied
  • Inzet van bronnen voor de verschillende deelgebieden
  • Interpretatie van Vesta MAIS en soortgelijke modellen
  • Proces- en stakeholdermanagement
  • Participatie- en communicatieplan
  • Opstellen uitvoeringsstrategie

Graag komen we met u in contact om te kijken hoe we u het beste kunnen ondersteunen.


Voor meer informatie over onze aanpak voor uw Transitievisie Warmte:

neem contact op met
arwen.van.der.gugten@greenvis.nl
of bel met 06 - 29219904.