Greenvis - Producten - PAW

Proeftuin Aardgasvrije Wijken

Greenvis consultancy

Met de programma voor Proeftuin Aardgasvrije Wijken krijgt u de kans om ervaring en kennis op te doen met het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Tijdens de eerste twee ronden heeft Greenvis al diverse gemeenten ondersteunt bij het succesvol opstellen en indienen van een breed gedragen aanvraag. De derde ronde opent naar verwachting begin 2021. Hoe kan Greenvis ook u van dienst zijn?

De opgave

In 2050 zijn circa acht miljoen woningen en een miljoen andere gebouwen aardgasvrij. Om dat te bereiken, moet het tempo omhoog. Van elkaar leren is daarom essentieel. Met het programma Aardgasvrije Wijken leren alle gemeenten in Nederland van de ervaringen die in de proeftuinen worden opgedaan.

De aanpak van Greenvis

Voor veel proeftuinen is een warmtenet hét alternatief voor aardgas. Greenvis is de specialist in het ontwikkelen van warmtenetten. Daardoor hebben we veel ervaringen met de verschillende aspecten die bij zo’n ontwikkeling komen kijken:

  • Het uitwerken van warmtescenario’s en het bepalen van de scope.
  • Het opstellen van een businesscase vanuit verschillende invalshoeken.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van stakeholdermanagement.
  • Het ontwikkelen van een communicatie- en participatieaanpak.
  • Het schrijven van subsidieaanvragen.
  • Het invullen van de Rekentool.

Onze oplossing

We bieden onze diensten voor het realiseren van een Proeftuin Aardgasvrije Wijken-aanvraag in verschillende varianten aan. Wij kunnen u ontzorgen door de hele aanvraag uit te werken. Daarnaast kunt u ons inzetten voor specifieke flexibele ondersteuning op het gebied van:

  • Haalbaarheidsstudies
  • Businesscases en begrotingen
  • Proces- en stakeholdermanagement
  • Communicatie- en participatieontwikkeling

Graag komt Arwen van der Gugten met u in contact om te bespreken hoe wij u het beste kunnen ondersteunen.


Voor meer informatie over onze aanpak voor uw Proeftuin Aardgasvrije Wijk:

neem contact op met
arwen.van.der.gugten@greenvis.nl
of bel met 06 - 29219904.