participatieadvies

Participatieadvies

Greenvis consultancy

De ontwikkeling van een warmtenet vraagt om draagvlak onder de potentiële afnemers in het gebied. Een essentieel en uitdagend vraagstuk, waar we u graag bij ondersteunen. In ons participatieadvies staat het Participatiewiel centraal: een aanpak met acht overzichtelijke fases, waarmee we een strategie ontwikkelen en uitvoeren die past bij uw lokale situatie. 

Uw opgave

Als gemeente of warmtebedrijf heeft u de wens om een gebied te verduurzamen, een warmtenet te ontwikkelen of uit te breiden, of de mogelijkheid daartoe te onderzoeken. Welke aardgasvrije (toekomst)plannen u ook heeft, draagvlak onder de potentiële afnemers is essentieel. Maar waar begint u?

Onze missie

De kracht van ons werk is om samen met bewoners, gemeente en andere stakeholders te komen tot aardgasvrije oplossingen. We hebben een sterke visie op bewonersparticipatie voor warmteprojecten. Zo vinden we het belangrijk om: 

  • Ervoor te zorgen dat bewoners willen en kunnen meedoen.
  • Te zoeken naar de daadwerkelijke verbinding tussen gemeente, warmtebedrijf, woningcorporatie én bewoners.
  • Een onafhankelijke opstelling te hebben en open en eerlijk te zijn.
  • Te zorgen voor mandaat door bestuurders mee te nemen in het gehele traject.

In ons participatieadvies staat het Participatiewiel centraal. Dit is een stapsgewijze aanpak, waarmee we in acht fasen draagvlak creëren voor het warmtenet. 

 

Ons aanbod

We begeleiden gemeenten en warmtebedrijven bij het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van participatietrajecten met als doel om het draagvlak in het gebied te creëren of vergroten. Daarbij kunnen we u tijdens het gehele proces begeleiden en ontzorgen, of een selectie van de volgende activiteiten uitvoeren:

  • Een kwantitatieve sociale gebiedsverkenning
  • Een kwalitatieve sociale gebiedsanalyse
  • Het opzetten en uitvoeren van een participatiestrategie
  • Het organiseren en (bege)leiden van bijeenkomsten

We gaan graag met u in gesprek om samen een aanpak op te stellen.


Voor meer informatie over ons participatieadvies:

neem contact op met
ward.van.der.post@greenvis.nl
of bel met 06 - 38080950.